De Kleine Engel 

Yoga

Praktische Informatie

Een les ziet er ongeveer zo uit

We starten met een kringgesprek waarin de kinderen mogen vertellen wat hen bezighoudt. Het kind krijgt de tijd en de aandacht van de andere kinderen zodat het zich gezien en gewaardeerd voelt. Als een kind niets wil vertellen dan is dat ook prima: niets moet

Daarna gaan we bewegen. Afhankelijk van de energie in de groep zijn dit actieve oefeningen waarbij de kinderen hun overtollige energie kwijt kunnen of juist rustgevende oefeningen waarin de kinderen hun vermoeidheid kwijt kunnen.

Vervolgens is er een spelelement waarbij onder andere de motorische vaardigheden van het kind worden aangesproken. Na deze actieve oefening doen we een ademhalingsoefening waarbij het kind zich bewust leert worden van de adem.

We eindigen met een massage en een visualisatie waarbij het kind zijn lichaamsbewustzijn ontwikkelt en leert om zich te concentreren. Soms maken we aan het eind van de les een tekening waarin het kind zijn of haar ervaringen van de les of van wat het die dag heeft meegemaakt kan verwerken.

Het heeft mijn voorkeur om met kleine groepjes (max. 10) kinderen te werken zodat ieder kind de aandacht krijgt die hij of zij verdient.

Let goed op 

Veel ouders hebben het idee dat hun kind rustig wordt van yoga. Ja, yoga kan voor meer rust en ontspanning zorgen, maar dat hoeft niet persé zo te zijn. De yoga oefeningen zorgen ervoor dat er veel in beweging komt in je lichaam en je geest. Het kan dus zo zijn dat je juist onrustig 

Aansprakelijkheid

De Kleine Engel Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoek raken van persoonlijke eigendommen van leerlingen of blessures en verwondingen, van welke aard ook, die ontstaan tijdens de lessen. Deelname aan de lessen geschiedt geheel voor eigen risico.

In de schoolvakanties zijn er geen lessen

Herfstvakantie: 15 oktober t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 4 maart t/m 8 maart 2019
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2019

De laatste lessen voor de zomervakantie zijn in de week van 8 juli.